foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

volby zast

Ustavující jednání nového zastupitelstva obce Oslavička se konalo v pátek 2. listopadu 2018 od 20 hodin na obecním úřadě. Zápis a pozvánka z jednání zde.

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím jednání zvolilo pro volební období 2018 - 2022 takto:

1. starostka: Ing. Markéta Šulová, Ph.D.

2. místostarostka: Mgr. Miroslava Nezvalová

3. předseda finančního výboru: Luděk Zima

4. předseda kontrolního výboru: Dušan Koch

5. členové finančního výboru: Anna Kolouchová, Martin Teplý

6. členové kontrolního výboru: Kateřina Homolová, Libor Babáček

 

 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Oslavička:

Voleb se zúčastnilo 74 z 90 voličů, platných hlasovacích lístků 73, neplatný 1. Volební účast byla 82,22 %.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:

1. Ing Markéta Šulová, Ph.D. - 60 hlasů

2. Ing Zuzana Vaňková - 56 hlasů

3. Jiří Rohovský - 54 hlasů

4. Mgr. Miroslava Nezvalová - 53 hlasů

5. Dušan Koch - 50 hlasů

6. Luděk Zima - 44 hlasů

7. Lenka Dvořáková - 33 hlasů

 

Zvoleni nebyli:

Antonín Láznička - 24 hlasů

Libor Babáček - 20 hlasů

 

Nově zvoleným zastupitelům gratulujeme a děkujeme volební komisi za její bezchybnou práci :). 

 

Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční ve dnech 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Obec Oslavička má jeden okrsek. Volební místnost je v kanceláři obecního úřadu Oslavička.

Do obecního zastupitelstva obce Oslavička se volí 7 členů. 

Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů a jejich popis, počtu členů zastupitelstva obce volených v jednotlivých volebních obvodech a potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí 

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Kandidáti pro volby do zastupitelstva obce Oslavička (řazeno podle vylosovaných čísel, všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti): 

1. Jiří Rohovský (zástupce z Ovčírny)

2. Ing. Markéta Šulová, Ph.D.

3. Ing. Zuzana Vaňková

4. Dušan Koch

5. Luděk Zima

6. Mgr. Miroslava Nezvalová

7. Lenka Dvořáková

8. Libor Babáček

9. Antonín Láznička

 

KANDIDÁTNÍ LISTINY:

Kandidátní listiny je třeba odevzdat nejpozději do 31. 7. 2018 do 16:00 na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí, event. odevzdat do pátku 27. 7. 2018 (včetně) Mirce Nezvalové, která je tam dopraví hromadně.

Formuláře pro nezávislé kandidáty - Oslavička:

Kandidátní listina pro nezávislého kandidáta

Prohlášení kandidáta + Petice 

Informace včetně všech formulářů jsou dostupné na stránkách Městského úřadu Velké Meziřičí: 

https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/volby/volby-do-zastupitelstev-obci 

 

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey