foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

uzavirka1.jpg

Z důvodu provádění rekonstrukce silnice v rámci stavby: „II/360 TRNAVA – RUDÍKOV, 1. STAVBA“, bude v termínu od 1.4.2024 platná úplná uzavírka silnice č. II/360 mezi obcemi Trnava – Rudíkov.

 
Uzavírka bude ve dvou etapách: 

I. Etapa: od 07:00 hod. dne 01.04.2024 do 00:00 hod. dne 31.07.2024
Úplná uzavírka silnice č. II/360 od čerpací stanice pohonných hmot v Rudíkově po křižovatku se silnicí č.II/390 (silnice č. II/360 ve staničení km 116,930 – 118,135 a silnice III/36058 ve staničení km 0,000 – 0,190). Křižovatka silnic II/360 x II/390 bude průjezdná ve směru Třebíč – Nárameč.

II. Etapa: od 00:00 hod. dne 01.08.2024 do 20:00 hod. dne 31.10.2024

Úplná uzavírka silnice č. II/360 od křižovatky se silnicí II/360 po rybníky Malý a Velký Bor u Trnavy (silnice II/360 ve staničení km 118,135 – 11,275) a částečná uzavírka silnice II/390 ve staničení km 37,600 – 37,665. Křižovatka silnic II/360 x II/390 bude průjezdná (za pomoci SSZ, délka semaforového úseku 115 m) ve směru Nárameč – Rudíkov. 


Rozhodnutí o uzavírce

BUS.jpg

V souvislosti s uzavírkou silnice II/360 Rudíkov - Trnava, budou v termínu od 1.4.2024 do 31.7.2024 platné výlukové jízdní řády linek 790290, 790311, 840214 a 841214.

Linka 790290 Třebíč-Rudíkov-Bochovice,Batouchovice

Linka 790311 Třebíč - Rudíkov - Velké Meziříčí

Linka 840214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč

Linka 841214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč

 

Kachny.jpg

Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Krajská veterinární správa pro Kraj Vysočina ukončuje mimořádná veterinární opatření související se zamezením šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v Kraji Vysočina.

Nařízení SVS MVO, č. j. SVS/2024/043915-J

Nařízení Státní veterinární správy, č. j. SVS/2024/043915-J

pes-popelnice.jpg

PROSÍME VŠECHNY, ABY POPLATKY ZA ODPADY A PSY ZA ROK 2024 UHRADILI BEZHOTOVOSTNĚ na účet obce: 231076571/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti, za kterou platíte! Osobní výběr poplatků pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě s paní Babáčkovou.

Poplatky za odpad se dle Vyhlášky č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, zvýšily z 500,-Kč na 600,-Kč za osobu, resp. za rekreační objekt za rok. Prosíme tedy o platbu poplatků takto:

  • za odpady: 600,-Kč/osoba, resp. 600,-Kč/rekreační objekt (kde není trvale hlášena žádná osoba),
  • za psy: 40,-Kč/pes

Děkujeme.

volby

Ustavující jednání nového zastupitelstva obce Oslavička se konalo v pátek 21. října 2022 od 19 hodin na obecním úřadě. Zápis a pozvánka z jednání zde.

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím jednání zvolilo pro volební období 2022 - 2026 takto:

 

  • starostka: Ing. Markéta Šulová, Ph.D.
  • 1. místostarosta: Miroslav Nezval
  • 2. místostarosta: Rostislav Nestrašil
  • předseda finančního výboru: Luděk Zima
  • předseda kontrolního výboru: Ing. Zuzana Vaňková
  • členové finančního výboru: Jiří Koch, Libor Babáček
  • členové kontrolního výboru: Jiří Pešek, Josef Untermajer

 

Číst dál...

Na červnovém jednání zastupitelstva jsme měli tu čest jmenovat pana Bohuslava Kandrnála čestným občanem obce Oslavička jako uznání za jeho dlouholetou obětavou práci, vřelý vztah k obci Oslavička a jako poděkování za významné přispění k rozvoji obce. Děkujeme :).

Více fotografií zde

DSC05399 wwwBKandrnal pametni list

 

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey