foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Jste zde:

HUObci Oslavička bylo dne 27. 12. 2016 doručeno prostřednictvím datové schránky sdělení Ministerstva životního prostředí ze dne 27. 12. 2016, č. j. 85057/ENV/16, 2810/560/16, kterým byl oznámen záměr prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka.
Zastupitelstvo obce Oslavička na svém zasedání č. 01/2017, které se konalo 8. 1. 2017, projednalo oznámení Ministerstva životního prostředí, ve kterém nám byl sdělen záměr o prodloužení průzkumného území Horka. Svým usnesením číslo ZAS/01/2017/03 jednohlasně zastupitelstvo obce rozhodlo o podání a vyjádření NESOUHLASNÉHO STANOVISKA k oznámenému záměru prodloužení průzkumného území Horka, ve stanovené lhůtě do 13. ledna 2017.
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska
Všech 9 dotčených obcí lokality Horka vyjádřilo 28. 7. 2016 na schůzce s ministrem průmyslu a obchodu nesouhlasné stanovisko, které jsme zaslali všem členům vlády.
Trváme na zastavení procesu vyhledávání na všech vytipovaných lokalitách a požadujeme nejprve schválení platné legislativy, která by dala obcím větší práva na hájení svých zájmů v tomto procesu. Před pokračováním průzkumných prací požadujeme schválení zákona o hlubinném úložišti a trváme na zastavení průzkumných prací do doby, než bude soudem rozhodnuto ve věci podaných žalob na rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení průzkumných území.

Sdělení Ministerstva životního prostředí o záměru prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Horka 

  Obec Oslavička Telefon: 776 294 592 
  Oslavička 39 Telefon: 773 795 882
675 05 Rudíkov Telefon: 778 709 739
IČ: 00378305  Email: ou.oslavicka@seznam.cz

Michael Grabner Womens Jersey